De scoremogelijkheden

In het algemeen geldt dat er bij een lage score, serieus werk aan de winkel is, doch beslist niet alleen op inkoopgebied!

Score < 20

Als ook uw bank van het bestaansrecht van uw onderneming overtuigd is, dan ligt er geld op u te wachten. Afhankelijk van de samenstelling van uw inkoopportfolio kan het om substantiële bedragen gaan. Enerzijds omdat er mogelijk geld verdwijnt, anderzijds omdat u wellicht uw leveranciers sponsort. Uw afhankelijkheid van uw leveranciers verdient een kritische beschouwing. Wellicht bent u een klein bedrijf, maar wie niet sterk is moet nog steeds slim zijn. Het verbeteren van uw relatieve inkooppositie door aansluiting bij een collectief kan nu een volgende stap om uw uitgaven terug te dringen.

Score 20 – 40

Voor uw organisatie is inkoop weliswaar geen onontgonnen terrein meer, maar het is nog veel te vroeg om achterover te leunen. Waarschijnlijk heeft men met een aantal quick wins structureel voordeel voor de organisatie weten te realiseren. Intensiveer de samenwerking met de financiële administratie en breng de uitgaven met een grotere mate van detail in beeld. Voorkom echter solistisch gedrag van personen of afdelingen en laat de praktische uitvoerbaarheid van de plannen zwaar wegen. Met een goede prioriteitenstelling en een effectieve organisatie van uw projecten kunt u aan het begin staan van een volgende veelbelovende periode. Verzuimt u niet om uw successen te delen? Gedeelde vreugd is bewezen dubbele vreugd en zal de waardering voor inkoop doen toenemen.

Score 40 – 80

U hoeven wij minder te vertellen. Aan uw organisatie zijn de beginselen en het belang van Inkoop bijgebracht en de meerwaarde van Inkoop wordt niet in twijfel getrokken. Uw onderhandelingspositie wordt steeds sterker. Communiceer vooral ook de behaalde resultaten binnen het bedrijf en actualiseer uw inkoopaktieplan. Het kan verstandig zijn om in dit stadium te (laten) waken over de uitvoering van geïmplementeerde verbeteringen en de naleving van procedures. Wanneer er geen of slechts beperkt gebruik gemaakt wordt van geautomatiseerde systemen en e-procurement-toepassingen kan dit de ideale fase zijn om u daar op te oriënteren. Beoordeel of er taken zijn die afgestoten kunnen worden om het aandeel operationeel inkopen door de afdeling terug te dringen.

Score > 80

Gefeliciteerd, u heeft al veel bereikt (en veel verdiend). Inkoop weet zich gesteund, krijgt de ruimte om te scoren en maakt de verwachtingen waar. Het accent verschuift van tactische naar strategische benaderingen. Met uw kennis en ervaring bent u een waardevolle gesprekspartner voor vele collega’s die nog niet zover zijn als u. Wij zien uw sollicitatie bij Purformance graag tegemoet!

 

Kunt U hulp gebruiken ?

Tijd voor kennistoepassing

  

Toon nu daadkracht !

Leg contact