VRAGENLIJST ZELFANALYSE
Vraag 1
is uw omzet ten opzichte van het vorige boekjaar:
sterk gedaald gedaald gelijk gebleven gestegen sterk gestegen niet bekend
Vraag 2
hoe groot is het inkoopaandeel (alles waar u een faktuur voor heeft ontvangen) als percentage van de omzet?
0 - 20% 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100 niet bekend
vraag 3
hoeveel medewerkers (fte) telt de organisatie ?
1 - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 80 > 80 niet bekend
vraag 4
hoeveel medewerkers (fte) daarvan zijn actief als vakspecialist inkoop ?
0 1 2 3 - 6 > 6 niet bekend
vraag 5
hoeveel medewerkers (fte) daarvan zijn actief in een logistieke / magazijnfunctie?
0 1 2 3 - 6 > 6 niet bekend
vraag 6
maken de medewerkers van de afdeling inkoop gebruik van scholingsfaciliteiten?
niet in voorbereiding deels grotendeels volledig niet bekend
vraag 7
zijn inkooptaken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de organisatie duidelijk afgebakend?
niet nauwelijks enigszins grotendeels volledig niet bekend
vraag 8
zijn inkoopprocedures vastgelegd in een handboek?
niet nauwelijks enigszins grotendeels volledig niet bekend
vraag 9
hoe 'waterdicht' zijn uw inkoopprocedures in relatie tot fraudepreventie?
niet nauwelijks enigszins grotendeels volledig niet bekend
vraag 10
op welke niveau's wordt de inkoopfunktie structureel uitgeoefend (meerdere antwoorden mogelijk) ?
operationeel taktisch strategisch niet bekend    
   
vraag 11
zijn er geautomatiseerde bestelsystemen geïmplementeerd ?
niet in voorbereiding deels grotendeels volledig niet bekend
vraag 12
welk percentage leveranciers leveren hun produkten / diensten op contractbasis?
0 - 20% 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100 niet bekend
vraag 13
is contractbeheer gecentraliseerd ?
ja nee        
       
vraag 14
wordt onder uw eigen inkoopvoorwaarden ingekocht?
nooit af en toe vaak meestal altijd niet bekend
vraag 15
hoe classificeert u de concurrentie op de markt(en) waar u uw aktiviteiten ontplooit?
geen beperkt gemiddeld behoorlijk stevig niet bekend
vraag 16
wordt de materiaalbehoefte voor uw voortbrengingsproces systematisch gepland?
niet nodig zou mogen in voldoende mate grotendeels volledig niet bekend
vraag 17
hoe vaak werd uw voortbrengingsproces gehinderd door discontinuiteit in de goederenstroom?
nooit sporadisch af en toe regelmatig vaak niet bekend
vraag 18
hoevaak was de huidige interne doorlooptijd van orders daarvan de oorzaak?
nooit af en toe regelmatig vaak altijd niet bekend
vraag 19
hoevaak komen spoedleveranties voor?
nooit zelden af en toe regelmatig vaak niet bekend
vraag 20
hoe verhoudt het aantal leveranciers zich ten opzichte van vorig jaar (bij gelijke omzet)?
veel minder minder gelijk iets meer veel meer niet bekend
vraag 21
worden de prestaties van leveranciers systematisch gevolgd / gemeten?
niet na problemen van enkelen van de meesten van allen niet bekend
vraag 22
welk gemiddeld percentage van de ingekochte goederen en diensten bepaalt de hoogte van uw produkt(en)
0 - 20% 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100 niet bekend
vraag 23
voor welk percentage van de ingekochte goederen is uw organisatie afhankelijk van gespecialiseerde leveranciers?
0 - 20% 20 - 40 40 - 60 60 - 80 80 - 100 niet bekend
vraag 24
hoeveel aandacht gaat systematisch uit naar het vergelijken van bestaande met nieuwe leveranciers?
geen beperkt gemiddeld behoorlijk veel niet bekend
vraag 25
schat u in dat inkoopbesparingen haalbaar zijn?
niet beperkte mate redelijke mate hoge mate substantieel niet bekend
 
Uw gegevens (velden met * zijn verplicht)

WoonplaatsUw Totaal Score is:punten