Portfolio:) Purfessor

Waar worden veranderingen vooral door bereikt? Door methodes en middelen of door menselijk gedrag?

Waar methodes betrekkelijk eenvoudig te implementeren zijn, is het veranderen van gedrag vaak een zaak van langere adem. Daarbij verslapt niet zelden de aandacht voordat het doel bereikt is.

 In de praktijk leiden goed bedoelde verbeterplannen lang niet altijd tot het resultaat dat men daarbij voor ogen had, zonder dat precies duidelijk is waarom.

Wanneer de motivatie afneemt vertraagt dat het gehele proces. Laat in dat geval eens een Purfessor aan het woord. ‘Vreemde ogen dwingen’ is een bekend gezegde en het succes van de formule schuilt in het zelf na moeten denken over, en het analyseren van veronderstelde problemen. Dit moet leiden tot een hernieuwd en gezamenlijk gedragen probleembesef, een absolute voorwaarde bij ieder verbeteringstraject.

Deze ervaren discussieleider luistert, stimuleert en motiveert uw medewerkers om eigen, haalbare oplossingen aan te dragen én na te komen.

 ‘Vreemde ogen dwingen’