(Portfolio:) ontwikkelingsprogramma’s

ont·wik·ke·len -wikkelde, h -wikkeld = tot volle wasdom brengen

Wij van Purformance zijn in ons element in de rol van opbouwende en stimulerende vakgenoten. De samenstelling van het ontwikkelingsprogramma hangt af van de situatie bij u ter plaatse. Onze enige voorwaarde voor het ontwerpen van ontwikkelingsprogramma’s is dat uw doelstellingen SMART gedefinieerd zijn.

Purformance zal altijd insteken op de stijl van beheerste groei. U zult immers ook gedrag willen veranderen en daar kunt u beter enige tijd voor nemen.

De volgende aandachtspunten kunnen in het programma meeliften:

  1. een inkoopscan / spendanalyse
  2. een organisatiebenchmark
  3. een volwassenheidsduiding
  4. een knelpuntenonderzoek
  5. een inkoopactieplan